Thore Berntsson Båtbyggeri

Thore Berntsson Båtbyggeri

Thore Berntsson Båtbyggeri AB grundades 1983. Varvet ligger på svenska västkusten, nordväst om Göteborg. Företaget tillverkar alla typer av träbåtar, träinredningar till båtar och byggnader samt vår egen båt Jennipher. Idag består produktionen till stor del av kompositmaterial med vakuuminjicering för att uppnå bästa kvalitet, styrka och och passform i förhållande till vikt. Komponenterna till alla

båtprojekt väljs ut med största omsorg och målmedvetenhet för att slutresultatet skall bli optimalt. Thores gedigna kunskap och hantverksskicklighet är en viktig del i utvecklingen av Epoca Yachts.
– ”Ocke och Ted Mannerfelts konstruktion borgar för ny design med väl genomtänkt funktion. Detta i kombination med vår kunskap och innovativa tänkande gör att Epocan står i en klass för sig”.

”Svenskt hantverk när det är som bäst”